Pan Twardowski 16.11.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada