Pan Twardowski 17.12.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej