Pan Twardowski 18.10.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada