Pan Twardowski 21.09.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada