Pan Twardowski 27.09.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada