Pan Twardowski 29.04.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej