Pan Twardowski 29.10.1952

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie

Obsada