Andrzej Pankowski

Andrzej
Pankowski

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa przedstawienie w stulecie prapremiery „Peleasa i Melizandy” Claude Debussy 30-04-2002

  • Wkładka premierowa „Peleas i Melizanda” Claude Debussy 19-04-2002, 21-04-2002

  • Wkładka obsadowa „Peleas i Melizanda” Claude Debussy 25-05-2002

  • Afisz premiery polskiej „Peleas i Melizanda” Claude Debussy 19-04-2002, 21-04-2002 oraz w stulecie prapremiery dzieła 30-04-2002