Paziowie Królowej Marysieńki 02.03.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego