Paziowie Królowej Marysieńki 02.06.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego