Paziowie Królowej Marysieńki 10.09.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego