Paziowie Królowej Marysieńki 10.11.1985

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego