Paziowie Królowej Marysieńki 14.05.1987

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego