Paziowie Królowej Marysieńki 15.06.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego