Paziowie Królowej Marysieńki 15.09.1984

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego