Paziowie Królowej Marysieńki 19.10.1986

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego