Pupa 08.05.2016 g. 16.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 16.00