Pupa 20.03.2016 g. 17.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 17.00