Pupa 25.01.2018 g. 18.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 18.00