Pupa 27.02.2018 g. 19.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 19.00