Rara Avis 01.04.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada