Rara Avis 02.11.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada