Rara Avis 05.07.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada