Rara Avis 06.03.1987

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada