Rara Avis 06.11.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada