Rara Avis 09.04.1986

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada