Rara Avis 13.01.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada