Rara Avis 29.10.1988

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada