Rigoletto 05.04.1997

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki