Rigoletto 25.01.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki