Jerzy Romański

Jerzy
Romański

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Wesołe Kumoszki z Windsoru” Otto Nicolai 26-04-1947

  • Wkładka obsadowa „Uprowadzenie z Seraju” Wolfgang Amadeusz Mozart