Romeo i Julia 14.10.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej