Romeo i Julia 17.03.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej