Rozterki miłosne według Krakowiaków i Górali 10.12.2015 g. 19.30

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 19.30