Rozterki miłosne według Krakowiaków i Górali 22.11.2015 g. 15.00

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 15.00