Rozterki miłosne według Krakowiaków i Górali 24.11.2015 g. 19.00

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Młynarskiego
g. 19.00