Rzeźby mistrza Piotra 01.12.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki