Rzeźby mistrza Piotra 06.04.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki