Samotność 30.06.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada