Jerzy Satanowski

Jerzy
Satanowski

Inscenizacje (1)

Druki teatralne

  • Afisz premierowy „Ostinatio determinare”, „Cień”, „Trytony ” 1985-03-23

  • Program. „Suite en blanc” Édouard Lalo 1985-06-22