Jerzy Śliwiński

Jerzy
Śliwiński

Druki teatralne

  • Afisz premierowy. „Hrabina” Stanisław Moniuszko 29-06-1951