Spartakus 09.12.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki