Spartakus 10.05.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki