Stefania Ordon-Różycka

Stefania
Ordon-Różycka
autorka libretta

Druki teatralne

  • Afisz premierowy. „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1985-07-07

  • Afisz premierowy. „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 2008-04-27

  • Afisz premierowy „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1973-06-24