Straszny dwór 15.11.2016 g. 12.00

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki
g. 12.00