Straszny dwór 17.01.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki