Straszny dwór 17.02.1998

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki