Straszny dwór 17.09.1951

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej