Straszny dwór 19.03.1985

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki