Straszny dwór 24.02.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki